Виховна робота
Загальноприйнятою метою у світовій теорії і практиці гуманістичного виховання був і залишається ідеал всебічно і гармонійно розвинутої особистості, який іде із глибини століть.

Мета і завдання виховання, визначені суспільством, мають об'єктивний характер, оскільки випливають із об'єктивної необхідності. Без чіткої стратегії неможлива соціальна перебудова: неминуче виникнуть розмиті ідеали, фальшиві зразки життя, еталони поведінки.

Педагоги Ташанського НВО спрямовують максимум зусиль для виховання та розвитку своїх учнів, роблячи їх сильними, широкомислячими особистостями, працюючи по низці напрямків:

В Україні загальна мета виховання - всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності - конкретизується через систему виховних завдань, які об'єднані в напрями. Так, інтелектуальне (розумове) виховання передбачає:
 • засвоєння системи знань, яка спроектована з відповідних навчальних предметів і містить перелік смислових елементів суспільного досвіду (фактів, понять, означень, теорем, законів, положень, правил, алгоритмів діяльності тощо);
 • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, раціональної організації навчальної праці;
 • розвиток критичного мислення, здатності усвідомлю вати та відстоювати особисту позицію;
 • вироблення вміння самостійно здобувати знання;
 • готовність до застосування знань, умінь в практичній діяльності;
 • формування особистісного світогляду - узагальненого розуміння всього світу в цілому на грунті великої кількості впорядкованих поглядів, переконань, ідеалів.
Соціальний (зовнішній) план розвитку особистості відображає її соціумність. Соціумність характеризується такими параметрами, як широта і висота підняття особистості до соціальних цінностей, ступінь орієнтації в них і рівень набутих на їх основі особистісних якостей.

Виховання в середній школі
Внутрішній план розвитку особистості передусім психофізичний, відображає ЇЇ самість. Самість характеризує глибину індивідуальності особистості, її потреби, інтереси, цінності.
Справжнє виховання тому і поєднує в собі науку і мистецтво, що І об'єктивні закономірності соціального розвитку у жорстких рамках культури повинні залишити місце для індивідуальної своєрідності, свободи сюобиспсного "Я", становлення суб'єктності. - К. Д. Ушинський І
Гармонія самості (життя у собі) і соціумності (життя у суспільстві) характеризує особистість з позиції цілісності. Досягнення цієї гармонії є стратегічним напрямом гуманістичного виховання. Специфіка мети гуманістичного виховання полягає у створенні умов для самореалізації і саморозвитку особистості у гармонії із собою і суспільством.

Така мета виховання реалізує гуманістичні позиції суспільства щодо склистості і свого майбутнього. Вона розкриває перед особистістю спектр різних життєвих виборів, можливостей самостійно будувати життя, поведінку, діяльність, вчинки згідно з власними уявленнями про щастя. Водночас створює можливість зрозуміти своє право і відповідальність за розкриття власних здібностей, творчого потенціалу, за власну долю; краще осмислити співвідношення між внутрішньою свободою вибору самореалізації і саморозвитку та цілеспрямованим впливом суспільства.

Екологічне виховання:
 • формування розуміння необхідності гармонії людини з природою;
 • засвоєння знаннями про природу рідного краю;
 • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, основу життя на землі;
 • формування готовності до активної екологічної діяльності;
 • формування основ глобального екологічного мислення.
Фізичне виховання:
 • озброєння школярів науково обґрунтованими знаннями про здоров'я і засоби його зміцнення;
 • виховання відповідального ставлення до зміцнення власного здоров'я і здоров'я інших людей;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді; фізичне, духовне і психічне загартування;
 • формування навичок санітарно-гігієнічних норм, режиму дня та харчування;
 • розвиток потреби у здоровому способі життя. 
Статеве виховання:
 • психосексуальна підготовка;
 • формування готовності укласти шлюб і виконувати сімейні обов'язки;
 • формування культури сімейних і статевих відносин.
Трудове виховання:
 • вироблення свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства;
 • формування трудових навичок та умінь;
 • формування уміння самостійно й ефективно працювати; -розвиток потреби в творчій праці;
 • виховання діловитості, підприємливості ;
 • виховання почуття господаря й господарської відповідальності;
 • формування готовності до праці в умовах ринкової економіки.

Поганий той школяр який учителя не переважить.

- Леся Українка, українська поетеса

Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів.

- Пирогов М.І., хірург, педагог

Після хліба найважливіше для народу — школа.

- Ж. Дантон, французький революціонер

Школа є закладом, в якому дітей намагаються навчити всьому уперемішку, заважаючи, при цьому, відрізняти одне від іншого.

- Кротов В.Ф., учений

Школа, не має нічого спільного з освітою. Це інститут контролю, де дітям прищеплюють основні навички гуртожитку.

- Уінстон Черчіль, прем'єр-міністр Великобританії

Правила
Правила користування сайтом
Використання матеріалів дозволено лише з обов'язковим активним гіперпосиланням на сайт tashan-nvo.at.ua З питань розміщення інформації звертайтеся за формою Зворотній зв'язок
Дізнатися більше
Помилка на сайті
Якщо під час користування сайтом Ташанського НВО Ви помітили помилку, просимо Вас повідомити Адміністрацію для прискорення реагування та виправлення матеріалів.
Повідомити про помилку
Уверх