Педагогічний колектив школи
Товкун Іван Іванович
 
Директор школи, вчитель фізики та інформатики
Вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
Педагогічний стаж роботи 30 років

Товкун Іван Іванович постійно вдосконалює свій професійний рівень, впроваджує перспективний педагогічний досвід, використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів, володіє сучасними освітніми технологіями, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи, застосовує їх у своїй роботі. Як наслідок, — простежується індивідуальна спрямованість навчально-виховного процесу, вміння використовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності. Скільки щирої праці, як директора школи, було вкладено в навчальний заклад, щоб учні почувалися затишно і впевнено. Висока вимогливість поєднується з глибокою компетентністю, щирою підтримкою.
Лабузна Галина Василівна
 
Заступник директора з НВР, вчитель математики
Вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
Педагогічний стаж роботи 29 років

На уроках Ганни Василівни діти не тільки вчаться опановувати знання з математики, а й бути людьми, бути творцями прекрасного. Вона по-справжньому любить, знає і вміє… Любить – школу, дітей, життя, математику; знає – методи, підходи, технології навчання; вміє – розказати, пояснити, навчити. Провідна мета роботи як заступника директора - розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом впровадження інноваційних форм роботи , апробації інтерактивних методів навчання педагогів школи. Ганна Василівна учасник районного конкурсу «Вчитель року 2011» та «Вчитель року 2016», обласного конкурсу «Вчитель року 2016» в номінації «Математика».
Товкун Любов Григорівна
 
Педагог-організатор, вчитель фізики, астрономії та основ здоров’я
Вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
Педагогічний стаж роботи 27 років

Любов Григорівна на своїх уроках намагається розкрити потенційні можливості та творчі здібності учнів, створює найсприятливіші умови для пізнавальної діяльності. На її уроках пріоритетною є діалогова стратегія педагогічної взаємодії, забарвлена позитивними емоційно-естетичними переживаннями, домінованим відчуттям успіху, насолоди. Педагог у практиці своєї роботи вдало поєднує індивідуальні, групові, колективні форми роботи, домагається активної роботи кожного учня. Любов Григорівна учасник районного конкурсу «Вчитель року 2010» та «Вчитель року 2013», обласного конкурсу «Вчитель року 2013» в номінації «Фізика».
Куліш Марія Петрівна
 
Вчитель хімії та біології
Вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист
Педагогічний стаж роботи 40 років

Привити інтерес до засвоєння знань і на цій основі формувати активне творче мислення, уміння самостійно здобувати і осмислювати інформацію, робити порівняння - головний напрямок діяльності Марії Петрівни. Вчителька зосереджує зусилля на виховання в учнів впевненості, віри у свої можливості, в позитивні перспективи майбутнього. Її відрізняє натхнення на уроках, почуття гумору, уміння захопити учнів цікавими фактами, незвичайною подачею навчального матеріалу.
Довженко Наталія Миколаївна
 
Вчитель зарубіжної літератури
Перша кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 13 років

Наталія Миколаївна вміє захопити учнів, прищепити їм любов до літератури, вміє знайти правильне рішення в складних для учнів ситуаціях. На її уроках надзвичайно добра, світла і душевна аура, всі учні працюють активно, неформально вивчають та аналізують літературні твори, дискутують. Глибокий, творчий пошук її роботи видно у кожному з її учнів.
Кужільна Ніна Петрівна
 
Вчитель української мови та літератури
Перша кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 33 роки

Головний прийом на уроках мови – максимальне використання завдань текстів для трансформації висловлювання, аналізу прочитаного, що є одним із ефективних шляхів збагачення словникового запасу учнів. Вчить не тільки грамоти, але й розкриває красу і ніжність рідної мови. Постійно шукати, вимагати, вдосконалювати - таким бачить шлях учительської натхненної праці. Учить дітей підійматися до вершин пізнання сходинками пошуку та дослідження, оригінальних ідей та висновків, самопізнання та самовдосконалення На уроках літератури вчитель створює проблемні ситуації, емоційні кульмінації. Одночасно з традиційними методами практикує інтерактивні, що забезпечує формування в учнів їх компетентностей.
Линник Ірина Василівна
 
Вчитель історії та правознавства
Вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
Педагогічний стаж роботи 21 рік

Ірина Василівна активізує пізнавальну діяльність учнів, вчить їх працювати з документами та іншими історичними джерелами, сприймати і засвоювати історичні поняття, виробляє вміння пояснювати, аналізувати, порівнювати і критично оцінювати історичні факти, явища, діяльність історичних осіб. Вимогливість учителя до учнів поєднується з гуманним, демократичним ставленням до кожного. Належну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми, її вихованці займають призові місця на олімпіадах різного рівня, беруть участь у конкурсах творчих робіт, проводять науково - дослідницьку роботу. Активною є робота вчителя в позакласній роботі з виховання в учнів почуття патріотизму, національної гордості, формуванню свідомого громадянина. Ірина Василівна учасник районного та обласного конкурсу «Вчитель року 2009» в номінації «Історія» , учасник районного та обласного конкурсу «Вчитель року 2015» в номінації «Правознавство».
Онопрієнко Василь Григорович
 
Вчитель фізичної культури та Захисту Вітчизни
Перша кваліфікаційна категорія, старший вчитель
Педагогічний стаж роботи 19 років

Метою фахової діяльності педагога є формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя, розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей, вироблення вмінь щодо організації та проведення самостійних форм занять оздоровчо – корегувальної та спортивної спрямованості. На уроках предмету «Захист Вітчизни» Василь Григорович основну увагу звертає на розвиток особистості учня, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій. Віддає перевагу практичним методам навчання. Василь Григорович учасник районного та обласного конкурсу «Інноваційний урок з фізичної культури».
Євстратенко Надія Миколаївна
 
Вчитель початкових класів
Друга кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 15 років

Висококваліфікований творчий учитель, має високу методичну й теоретичну підготовку. Досконало володіє ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу. Ми живемо в епоху змін, а тому кожна людина змушена навчатися впродовж усього життя. Об'єкт цього навчання завжди буде змінним, а спосіб опанування цих об'єктів слід сформувати в шкільні роки - це вміння думати, творчо мислити, послідовно виконувати розумові операції (порівняння, узагальнення, класифікація), володіти різними способами оброблення інформації, робити вибір, учитися розуміти інших людей та співпрацювати з ними. Саме так можна сформулювати основні принципи роботи Надії Миколаївни.
Мисюра Віра Олександрівна
 
Вчитель початкових класів
Вища кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 20 років

Її педагогічна діяльність спрямована на збереження унікальних можливостей дітей молодшого шкільного віку. Кожен урок Віри Олександрівни - це цікава подорож з дітьми у світ науки, це і гра, і пізнання нового, і радість творчого пошуку. Зміст праці вчителька збагачує за допомогою різноманітних інновацій, інтерактивних методів та прийомів. Її уроки відзначаються логічною завершеністю, умотивованістю, оптимальністю вибору форм і методів роботи. Вона постійно спонукає учнів працювати в парах і групах, створює умови для вільного висловлення думки, міркування. Особливо багато уваги вчителька приділяє посиленню ролі самостійної практичної та розумової, пізнавальної діяльності, розвитку навичок самоконтролю в процесі цілеспрямованого організованого пошуку знань.
Солонець Ганна Іванівна
 
Вчитель початкових класів
Перша кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 37 років

На своїх уроках вчителька вдало поєднує навчання з грою. Розвиває пам'ять та увагу молодших школярів, використовуючи елементи ейдетики. Створює проблемні ситуації на уроках для вирішення яких вимагає від учнів творчого підходу і самостійності рішень. Навчає дітей бути самостійними і відповідальними. Ганна Іванівна працює за системою співробітництва з учнями, яке спонукає до власних відкриттів, нетрадиційного розв’язання проблемних ситуацій та творчих завдань. Вона веде дітей у світ знань, поступово привчаючи до абстрактних міркувань і практичних дій.
Невод Лідія Пилипівна
 
Вчитель математики
Перша кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 33 роки

Не розгубити позитивне, закладене природою в кожній дитині, підвищувати самооцінку, вчити долати страхи, виховувати самоповагу, психологічний оптимізм, комунікативну бадьорість, готовність до співпраці з іншими людьми - такі щоденні першочергові завдання Лідії Пилипівни. вчить учнів бути самостійними, відповідальними за свої слова і вчинки. Завжди справедлива і вимоглива, до самої себе і до дітей. Вчить логічно мислити, знаходити правильне рішення з-поміж численних варіантів, прорахувати свої дії на крок уперед, як у житті. Розвиває швидкість реакції, інтелект, кмітливість.
Пікуль Наталія Олексіївна
 
Вчитель початкових класів
Вища кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 31 рік

Педагог у практиці своєї роботи використовує інноваційні методи навчання, знайомиться з передовим досвідом педагогів-новаторів. Впроваджує у навчальний процес такі засоби активізації, як системи пізнавальних і творчих завдань, застосування різних прийомів співробітництва і навчального діалогу, що сприяє зміцненню інтересів дітей. Наталія Олексіївна на своїх уроках поряд з традиційними методами навчання практикує інтерактивні, що забезпечують формування в учнів їх компетентностей. Проводить різноманітні форми уроків: урок-гра, урок-подорож, урок-казка, урок-змагання. Педагог разом із своїми юними друзями намагається знайти відповідь на одвічні питання про добро і зло, щастя, совість, відповідальність і справедливість, вчить любити працю. Наталія Олексіївна учасник районного конкурсу "Вчитель року 2012" в номінації «Початкові класи».
Кужільна Ольга Віталіївна
 
Вчитель географії та біології
Друга кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 24 роки

Вона вважає, що кожен учень має право на пізнання і на відкриття нового, а її завдання- допомогти йому в цьому, розвинути творчі здібності кожної дитини. На уроках Ольги Віталіївни панує атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, кожен учень має можливість висловити власну точку зору. Щоб навчання було цікавим, змістовним, щоб кожен учень був впевнений у собі застосовує інтерактивні технології: роботу в групах, парах, створює ситуацію успіху. Вчитель працює з твердим переконанням, що сподівання успіху живе в кожній дитині. Творцем успіху повинні виступати і школярі , і вчителі , і батьки. Педагог налаштовує учня на успіх, чим більше праці, тим більше успіху, тим більше захоплення, бажання працювати ще краще.
Гальчич Сергій Миколайович
 
Вчитель англійської мови
Вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
Педагогічний стаж роботи 17 років

Творчо працює над впровадженням інноваційних форм роботи на уроках англійської мови. Велику увагу приділяє активізації пізнавальної діяльності на уроках і вихованню інтересу до англійської мови в позаурочний час. Здійснює диференційований та індивідуальний підхід до учнів, дотримується раціонального співвідношення різних видів мовленнєвої діяльності, які спрямовані на володіння видами комунікативної діяльності в послідовності: аудіювання – мовлення – читання - письмо. В своїй роботі орієнтується на інноваційні технології навчання. Значне місце відводить ігровій діяльності молодших школярів. Особливу увагу приділяє технологіям дискутування, які мають велику освітню та виховну цінність. Сергій Миколайович учасник районного конкурсу «Учитель року 2013».
Макарчук Наталія Миколаївна
 
Вчитель української мови та літератури
Перша кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 24 роки

Наталія Миколаївна переконана, що "Урок - це творча співпраця вчителя та учнів, яка пробуджує в дітях бажання мислити і творити, досліджувати й аналізувати, самовдосконалюватися і досягати успіху". Використання нетрадиційного підходу до організації навчальної діяльності допомагає вчителю створити умови для взаємонавчання та взаємовиховання, основою яких є взаємодія усіх учасників процесу, де учень і вчитель стають рівноправними учасниками процесу. Вміло розвиває у дітей комунікативну компетентність, образне мислення, вміння осмислювати та аналізувати художні твори. Наталія Миколаївна формує в учнів самоосвітню компетентність. Для цього використовує прийоми роботи з текстами (цитати, складання конспектів тощо), елементи перевтілення та театралізації.
Литун Оксана Вікторівна
 
Вихователь дошкільного навчального закладу
Друга кваліфікаційна категорія
Педагогічний стаж роботи 24 роки

Педагог добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному зосвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Проявляє творчий підхід до організації роботи з батьками. Залучає батьків до проведення свят, виставок, організації розваг, спостережень за дітьми, конкурсів. Оксана Василівна учасник районного конкурсу «Вихователь року 2013»

Поганий той школяр який учителя не переважить.

- Леся Українка, українська поетеса

Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів.

- Пирогов М.І., хірург, педагог

Після хліба найважливіше для народу — школа.

- Ж. Дантон, французький революціонер

Школа є закладом, в якому дітей намагаються навчити всьому уперемішку, заважаючи, при цьому, відрізняти одне від іншого.

- Кротов В.Ф., учений

Школа, не має нічого спільного з освітою. Це інститут контролю, де дітям прищеплюють основні навички гуртожитку.

- Уінстон Черчіль, прем'єр-міністр Великобританії

Правила
Правила користування сайтом
Використання матеріалів дозволено лише з обов'язковим активним гіперпосиланням на сайт tashan-nvo.at.ua З питань розміщення інформації звертайтеся за формою Зворотній зв'язок
Дізнатися більше
Помилка на сайті
Якщо під час користування сайтом Ташанського НВО Ви помітили помилку, просимо Вас повідомити Адміністрацію для прискорення реагування та виправлення матеріалів.
Повідомити про помилку
Уверх